Paștile

Pasha înseamnă : trece Dumnezeu prin istorie și cruță, trece pe lângă, nu lovește ci cruță, salvează, izbăvește, smulge; vei șchiopăta poate, vei fi atins dar nu zdrobit, nu omorât, altcineva suferă pentru tine, altcineva este junghiat și în virtutea jertfei Aceluia tu vei fi izbăvit.

Iar acela care suferă, cel ce este junghiat este Mielul. Dumnezeu suferă ca tu să fi cruțat, sa fii gata de ieșire.

Ieșirea din Egipt nu a fost cu putință decât în noaptea când Mielul junghiat a fost spânzurat pe crucea istoriei, când sângele Lui strâns într-un vas a stropit porțile caselor, a podit Marea Roșie ca oamenii să poată ieșii din tenebrele morții și ale robiei.

Sunt două evenimente cruciale legate de această sărbătoare a sărbătorilor, axa istoriei; momentul inițiativei lui Dumnezeu de a se jertfi în Mielul ce se junghie și în virtutea sângelui vărsat, ieșirea dintr-o stare a umilințelor din robie la libertatea lui Dumnezeu, din animalitate și indefinit la seminție și creșterea prin puterea ispitelor pustiei la dreptul de-a ridica sanctuar pe fața pământului.

Ioan Alexandru, 1990

Reclame