Piața jertfei și a libertății

N-au neamurile locuri multe

Cu cerurile unde să se înfrunte

Să-și vadă slăbiciunile și măreția

Inc-un altar se naște-n România

Pana la ziua sfântă a judecății

Piața jertfei și a libertății

Sântem în ea de câte săptămane

Cu ranele Hristosului în mâne

Și casa noastră nu ne mai cunoaște

De cât întorși de-aici ca de la Paște

Cu-o lumânare pipăind abisul

Pe sub crengi ce-și varsă paradisul

De patruzeci de zile muscata în fereastră

Învierea Domnului e și-nvierea noastră

Mai presus de El unde ne-am duce

Măsura milei spânzură pe cruce

Să-nsămânțăm un gorun ca-n marginea pădurii

In acest cuib de piatra unde clocesc vulturii

Sa nu ne poată smulge din trezie

Până se naște noua Românie

Dintr-un lemn din fiece padure

Trunchiul ca grinda frunzele aure

De unde Nistrul marea o-ntretaie

Sunt lacrimile noastre fierăstraie

Și-n cremene sa intre cu tot jarul

Să cuibărim cereștilor altarul

Nu ni se cer secătuiri de lacuri

Ridici în clipă ce ctitorești de veacuri

De doua mii de ani tot poleim cu plânsul

Acest chivot cu Dumnezeu Întrânsul

Ce codru nu-și da cu drag stejarul

Să străbată coșmarul cu sanctuarul

Ce munți din câți se încâlcesc cu norii

Nu și-ar trimite piscurile sărbătorii

Din giulgiurile goale nu-i cine sa ne înfrângă

Dormim ca limba-n clopot într-o dungă

Pe caldarâmuri arse de rugi și priveghere

Sănge de sfinți miroase-a înviere

În coveciara unde dospește-ne prescura

Cereștile nu mai dau omului măsura

Borna de bronz si piatra vin fluturii în horă

Să bea din roua raiului din fiece-auroră

Câte fântâni și râuri țara mi-o îngână

Cu munții vin aici și se-ncunună

În privegherea asta lucrătoare

În lacrimile Precistei Fecioare

E atât de strâmtă ca-n lumânare para

Pe dinauntru-ncape toată  țara

Milenara, cea care-a fost și vine

Pe dreapta stingere de sine

De doua mii de ani o știm cu toții

Icoana jertfei și a libertății

Oaza cu izvoare în inima pustiei

Coruri se-aud, oceanul bucuriei

Oricât ispitele mușca-vor din ființă

Întoarcerea-n robie rămâne neputință

Aceste palme roase de fum și piramide

Tablele iubirii albe hrisalide

În miez de noapte umbra lor scâteie

Adio era strâmbă si atee

18-24 mai 1990

Inaltarea Domnului

Ioan Alexandru

Reclame